bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TIỀN GIANG

Khi mới thành lập Ban Điều hành XSKT, Chi bộ Công ty XSKT chỉ có 2 đảng viên sinh hoạt chung với Tổ Đảng Phòng Đại diện Bảo hiểm – Chi bộ Ty Tài chính. Năm 1984 hình thành một Tổ đảng và sau đó phát triển thành Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chánh. Bí thư Chi bộ đầu tiên là đ/c Trần Bá Đạt, Phó Bí thư là đ/c Nguyễn Văn Hùng. Thành lập Chi bộ 2 (Công ty XSKT) trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính và phát triển lên được 14 đảng viên gồm 7 nam, 7 nữ. Đến tháng 1-1999: Chi bộ 2 (Công ty XSKT) có quyết định thành lập là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các doanh nghiệp. Chi bộ cơ sở Công ty XSKT đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ I (2000-2003), tổng số là 16 đảng viên, đảng viên chính thức 15, đảng viên dự bị 1, gồm 7 nam, 9 nữ; đảng viên công tác tại Công ty XSKT là 14, đảng viên công tác tại Khách sạn Hùng Vương là 2. Số lượng Cấp ủy đầu nhiệm kỳ I là 3 đồng chí, bí thư, phó bí thư và ủy viên. Cơ cấu cấp ủy được phân bổ thành 2 cấp ủy viên công tác tại Công ty XSKT, 1 công tác tại Khách sạn Hùng Vương. Tháng 6-2002, 1 phó bí thư từ trần (đ/c Nguyễn Hữu Châu), Cấp ủy còn lại 2 đ/c. Ngày 4-6-2003, Chi bộ cơ sở Cty XSKT đ. tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II (2003-2005), tổng số là 18 đảng viên, gồm 7 nam, 11 nữ. Số lượng Cấp ủy nhiệm kỳ II là 5 đ/c (bí thư, phó bí thư và 3 ủy viên). Chi bộ tổ chức thành 2 Tổ Đảng với số lượng đảng viên theo từng bộ phận chuyên môn. Ngày 11-8-2005 Chi bộ cơ sở Cty XSKT đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ III (2005-2008), tổng số là 27 đảng viên, đảng viên chính thức 23, đảng viên dự bị 4, gồm 12 nam, 15 nữ. Số lượng Cấp ủy nhiệm kỳ II là 5 đ/c. Chi bộ tổ chức thành 4 Tổ Đảng với số lượng đảng viên theo từng bộ phận chuyên môn.

Năm 2007: Đảng bộ khối các doanh nghiệp đã ban hành Quyết định số 112-QĐ/ĐUK ngày 26-12-2006 thành lập Đảng bộ cơ sở Công ty XSKT với tổng số 35 đảng viên (30 chính thức, 5 dự bị). Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Công ty có 7 đ/c. Đồng thời Đảng bộ khối các DN ban hành Quyết định chỉ định đ/c Nguyễn Thị Thành là Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ có 2 Chi bộ trực thuộc, Bí thư Chi bộ 1 là đ/c Nguyễn Thị Nhãn, Bí thư chi bộ 2 là đ/c Nguyễn Thị Tiết Mảnh, Ban Chấp hành mỗi Chi bộ là 3 đ/c, mỗi chi bộ có 2 Tổ Đảng. Ngày 22-11-2007: Đảng bộ cơ sở Công ty XSKT đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ IV (2007-2012).Quyết định số 169-QĐ/ĐUK ngày 10-12-2007 về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Công ty XSKT nhiệm kỳ 2007-2012 gồm 9 đồng chí. Quyết định số 170-QĐ/ĐUK ngày 10-12-2007 về việc chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty XSKT nhiệm kỳ 2007-2012 gồm 3 đồng chí. Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Thị Thành. Phó Bí thư Đảng ủy: Đ/c Lý Minh Ân. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Thị Nhãn. Quyết định số 171-QĐ/ĐUK ngày 10-12-2007 về việc chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty XSKT nhiệm kỳ 2007-2012 gồm 3 đồng chí. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Đ/c Nguyễn Thị Nhãn. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra: Đ/c Nguyễn Văn Tòng và Đ/c Ngô Thị Phương Trinh. Đảng bộ có 2 Chi bộ trực thuộc, đ/c Nguyễn Thị Tiết Mảnh là Bí thư Chi bộ 1, đ/c Nguyễn Văn Tòng là Bí thư chi bộ 2, Ban Chấp hành mỗi Chi bộ là 3 đ/c, mỗi chi bộ có 2 Tổ Đảng. Đ/c Nguyễn Thị Thành chuyển công tác sang Công ty cổ phần Du lịch Mêkông - Mỹ Tho. Vì vậy từ tháng 5-2008, đ/c Nguyễn Thị Nhãn được Đảng bộ khối các DN chỉ định là Bí thư Đảng bộ Công ty tại Quyết định số 225-QĐ/ĐUK ngày 18 tháng 6 năm 2008. Ban Chấp hành Đảng bộ hiện nay gồm 9 đồng chí: Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Thị Nhãn. Phó Bí thư Đảng ủy: Đ/c Lý Minh Ân. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Thị Thành. Đảng ủy viên: Đ/c Nguyễn Văn Tòng, Đ/c Nguyễn Thị Tiết Mảnh, Đ/c Nguyễn Minh Trí, Đ/c Trần Tuấn Hùng, Đ/c Lữ Thị Mỹ Duyên, Đ/c Huỳnh Thị Thu Hiền. 

BCH Đảng bộ, nhiệm kỳ 2007-2012. Đ/c Nguyễn Thị Thành - Bí thư;  Đ/c Lý Minh Ân - Phó Bí thư

Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang là tổ chức cơ sở Đảng thuộc loại hình doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, có nhiệm vụ lãnh đạo đảng viên, CBCNV trong công ty thực hiện phát triển hoạt động kinh doanh XSKT một cách có hiệu quả; tuyên truyền vận động CBCNV hiểu và chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức bộ máy quản lý và công tác cán bộ của công ty đúng tiêu chuẩn, quy trình và thẩm quyền; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh trong công ty hoạt động đúng theo chức năng nhiệm vụ, theo qui chế của mỗi đoàn thể.

Tháng 03/2018 đ/c Lý Minh Ân nghỉ hưu theo chế độ và đến tháng 10/2018 đ/c Nguyễn Thị Nhãn nghỉ hưu theo chế độ. Hiện nay toàn Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang có 84 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang chỉ định đồng chí Trần Văn An, Giám đốc công ty giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, và chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch Công ty giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang nhiều năm liền được Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.


BCH Đảng bộ công ty, nhiệm kỳ 2015-2020. Đ/c Nguyễn Thị Nhãn - Bí thư; Đ/c Lý Minh Ân - Phó Bí thư


Ông Trần Văn An, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại buổi Hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen của Đảng ủy khối DN cho đảng viên.

Tập thể Chi bộ 1, trực thuộc Đảng bộ công ty

Tập thể Chi bộ 2, trực thuộc Đảng bộ công ty


Tập thể Chi bộ 3, trực thuộc Đảng bộ công ty

Tập thể Chi bộ 4, trực thuộc Đảng bộ công ty

Tập thể Chi bộ 5, trực thuộc Đảng bộ công ty

Đ/c Nguyễn Văn Tòng và Đ/c Trần Văn Hiền đảng viên Chi bộ 2 nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.


   Đ/c Nguyễn Quốc Hùng đảng viên Chi bộ 3 nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 

 TIN LIÊN QUAN