bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489
Kết nạp 15 Công đoàn viên mới vào tổ chức công đoàn

CĐCS Công ty kết nạp 15 Công đoàn viên mới vào tổ chức công đoàn

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY

Giới thiệu về hoạt động Công đoàn cơ sở Công ty

Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn

Sáng ngày 27/5/2019, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang đã trang trọng tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn cho 17 người lao động