bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”

Sáng ngày 31/3/2023, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn An, Bí thư Đảng ủy Công ty, các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty cùng hơn 90 đảng viên và người lao động trong Công ty.


Toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty tham dự hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tầm quan trọng phải phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Thông qua chuyên đề giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc của Đảng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát quyền lực; gắn trách nhiệm về Đảng với trách nhiệm về chính quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu phải quán triệt sâu sắc, có nhận thức đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng về thực hành dân chủ trong Đảng và hệ thống chính trị.

 

TIN LIÊN QUAN