bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489
ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TIỀN GIANG:

Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(ABO) Ngày 17-11, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Đảng bộ Công ty tổ chức tọa đàm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, với chủ đề: “Đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Đoàn chủ tọa buổi tạo đàm
Đoàn chủ tọa buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty đã có nhiều ý kiến trao đổi kinh nghiệm về những việc làm cụ thể của các tập thể, cá nhân; qua đó đúc kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình; đẩy mạnh tuyên truyền, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mở rộng và đi vào chiều sâu.

Đại biểu tham gia tham luận và thảo luận trong buổi tọa đàm.
Đại biểu tham gia thảo luận tại buổi tọa đàm.

Qua buổi tọa đàm nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy; tạo sự nhận thức sâu sắc của cán bộ, đảng viên, người lao động của Công ty về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, người lao động của Công ty học tập và làm theo.

XUÂN LÃM 

TIN LIÊN QUAN