bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489
Bàn giao Nhà đại đoàn kết tại xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

Bàn giao Nhà đại đoàn kết tại xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

Bàn giao "Ngôi nhà nhân ái" tại huyện Gò Công Đông

Bàn giao "Ngôi nhà nhân ái" tại huyện Gò Công Đông

Bàn giao nhà đại đoàn kết

Bàn giao nhà đại đoàn kết

Trao Mái ấm khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao Mái ấm khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hòa Tây huyên Tân Phước

Tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hòa Tây huyên Tân Phước

Báo Ấp Bắc bàn giao 2 "Ngôi nhà nhân ái" ở huyện Cai Lậy

Báo Ấp Bắc bàn giao 2 "Ngôi nhà nhân ái" ở huyện Cai Lậy