bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489
Bàn giao nhà đại đoàn kết

Bàn giao nhà đại đoàn kết

Trao Mái ấm khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao Mái ấm khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hòa Tây huyên Tân Phước

Tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hòa Tây huyên Tân Phước

Báo Ấp Bắc bàn giao 2 "Ngôi nhà nhân ái" ở huyện Cai Lậy

Báo Ấp Bắc bàn giao 2 "Ngôi nhà nhân ái" ở huyện Cai Lậy

Hỗ trợ quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang

Hỗ trợ quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang

Trao học bổng dài hạn đến hết bậc đại học cho 02 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao học bổng dài hạn đến hết bậc đại học cho 02 học sinh có hoàn cảnh khó khăn