bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

 I. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NĂM 2022

      (Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

1. Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công tyTải văn bản
2. Báo cáo tài chính năm 2021Tải văn bản
II. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kế hoạch công tác PCTN năm 2022Tải văn bản
2. Báo cáo công tác PCTN Quý I năm 2022, nhiệm vụ công tác PCTN Quý II năm 2022Tải văn bản
3. Báo cáo kết quả công tác thực hiện công tác PCTN từ ngày 16/12/2021 đến thời điểm kiểm tra.Tải văn bản