bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề 2023.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đảng ủy Công ty tổ chức Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025