bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

 

 CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NĂM 2023

      (Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)


1. Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025Tải văn bản
2. Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công tyTải văn bản
3. Quyết định 735/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt KH SXKD và ĐTPT năm 2023 của Công ty.Tải văn bản
4. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.Tải văn bản
5. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch XSKD năm 2022Tải văn bản
6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2022.Tải văn bản
7.  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN 6 tháng đầu năm 2023.Tải văn bản
8. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023Tải văn bản
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

1. Kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm 2023Tải văn bản
2. Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực năm 2023Tải văn bản
3. Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.Tải văn bản
4. Báo cáo công tác PCTN tiêu cực quý I năm 2023Tải văn bản
5. Báo cáo công tác PCTN, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Tải văn bản