bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

                                            ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TIỀN GIANG 

                                               TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023

Sáng 07-3-2024, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023. Hội nghị do đồng chí Trần Văn An - Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì, với sự tham gia của các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ban Chấp hành các Chi bộ, Ban Chấp hành các đoàn thể, và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.


Đ/c Trần Văn Giang - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

   Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Giang - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đã trình bày với Hội nghị Báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong năm 2023, Đảng ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền giáo dục phù hợp với tình hình nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của Công ty; Bảo đảm định hướng nội dung tuyên truyền giáo dục hàng năm theo Nghị quyết của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Công ty. Duy trì đọc báo sáng và triển khai các văn bản vào sáng thứ năm hàng tuần cho toàn thể người lao động. Chú trọng phối hợp giữa các đoàn thể để nâng cao nội dung, phương thức giáo dục phong phú, đa dạng như: tổ chức hội thi, tọa đàm...Tổ chức họp mặt, sinh hoạt truyền thống, tuyên truyền qua phim ảnh tư liệu nhân các ngày Lễ, kỷ niệm của đất nước.

Thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin tình hình thế giới, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong tỉnh và trong nước, văn bản của các ngành, các cấp và thông báo của Công an tỉnh. Thông qua các nội dung tuyên truyền đã giáo dục về chính trị, truyền thống, pháp luật cho cán bộ, đảng viên; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức chấp hành nghiêm pháp luật trong cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Người lao động…

Đảng ủy đã tổ chức và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức theo quy định; các chi bộ trực thuộc tổ chức họp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cấp ủy cơ sở, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,  bảo đảm yêu cầu. Thực hiện tốt việc xếp loại chất lượng đảng viên và đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân đúng theo quy trình được hướng dẫn.

Đảng ủy-Ban Ban Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, điều hành toàn diện hoạt động kinh doanh và các công tác khác, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, uy tín doanh nghiệp, cụ thể doanh thu đạt 6.439 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 780 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.900 tỷ đồng.

Gắn với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đại diện các Chi bộ và các đoàn thể đã tiến hành tham luận theo từng chủ đề riêng gắn liền với công tác của từng Chi bộ, đoàn thể, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt trong năm 2024.